De logopedist

De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten die nodig zijn voor een goede communicatie. Zij verleent hulp bij stoornissen op het gebied van spraak, taal, stem, adem, gehoor en mondfuncties. Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting en het begeleiden van de familie/verzorgers van de cliënt en de ouders/leerkrachten van het kind.

Welke behandelingen

De Logopedie Dienst biedt diagnostiek , therapie en advies aan kinderen tot 18 jaar en volwassenen met problemen op het gebied van:

  • Afwijkend mondgedrag zoals duimzuigen, afwijkende slik, open mondgedrag.
  • Afwijkende ademgewoonten zoals hoog ademen, alles op 1 adem zeggen, hyperventilatie.
  • De taal zoals onvoldoende taalbegrip, kleine woordenschat, niet praten, in onvolledige zinnen spreken.
  • De spraak zoals niet of verkeerd uitspreken van klanken, binnensmonds spreken of kaakgeklemd spreken.
  • De auditieve functies zoals moeite hebben met luisteren naar klanken/woorden en/of zinnen, auditieve verwerkingsproblemen.
  • Lichaamstaal en totale communicatie zoals kan voorkomen bij autisme/PDD-NOS, niet durven spreken of te veel spreken, AD(H)D, etc.
  • De stem zoals heesheid, schorheid, te veel keelspanning bij spreken, nasaliteit, hoestproblemen bij stemklachten, afonie.
  • Neurologische aandoeningen, wanneer na een TIA/CVA de taal/spraak minder is geworden, als u problemen ervaart met het vinden van de woorden of wanneer u moeite heeft om anderen te begrijpen of andersom.
  • Ervaring met o.a. C.V.A, Parkinson, rechterhemisfeerletsel, aangezichtsverlamming en dementie.
  • Slikstoornissen, u verslikt zich en moet vaak hoesten, speekselverlies.

Samenwerking

Uw kind/u staat centraal binnen de logopedie behandeling. Soms is het wenselijk om met andere disciplines, zoals ergotherapie, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapie, psychologie of maatschappelijk werk overleg te hebben. Hierdoor kan de behandeling optimaal worden afgestemd op de hulpvraag. De logopedist stelt samenwerking voorop in het belang van uw kind/u. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met u.

Wat kunt u zelf doen?

Na onderzoek en diagnostiek wordt er een behandelplan gemaakt. Therapie zal meestal wekelijks een halfuur plaatsvinden. Uw kind/u krijgt oefeningen mee om zelfstandig te oefenen thuis en in andere situaties. Regelmatig oefenen levert een positieve bijdrage aan het behalen van de einddoelen. U kunt zelf invloed uitoefenen op het behandelverloop.