De logopedist, Sabine Duijst

Sabine Duijst is eigenaar van de Logopedie Dienst. Zij is in 2013 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Utrecht. Sabine heeft zowel met hele jonge kinderen als met oudere kinderen gewerkt. Tevens heeft zij werkervaring met volwassenen en ouderen op het gebied van spraak, taal, adem, stem en slikstoornissen.

Als logopedist heeft Sabine werkervaring binnen de logopediepraktijk als ook binnen het verpleeghuis.

Sabine Duijst is door opleiding en ervaring gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met spraak- taalstoornissen en het behandelen van volwassenen met neurologische aandoeningen, slikstoornissen en adem- en stemproblemen.

Daarnaast is zij gespecialiseerd in Oro-Myofunctionele Therapie (OMFT). Dit is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond door afwijkend mondgedrag.

Ook is zij gespecialiseerd in Manuele Facilitatie van de Larynx. Manuele facilitatie van de larynx is het toepassen van manuele technieken op het hoofd/halsgebied en de larynx(strottenhoofd). Deze techniek wordt onder meer gebruikt met als doel het spreken te vergemakkelijken. Stemproblemen gaan vaak gepaard met teveel spanning in de spieren rondom het strottenhoofd. Deze verhoogde spanning kan de doorbloeding belemmeren en pijn en vermoeidheid veroorzaken. Ook kan er een “globusgevoel” (brokgevoel) ontstaan en kan het slikken moeilijker worden. Manuele larynxfacilitatie is een methode om deze spanning te doen verminderen. De behandeling kan direct al vermindering van de klachten geven, zoals een verbeterde stemkwaliteit, makkelijker slikken en verdwijning van het globusgevoel.

In de praktijk behandelt zij kinderen en volwassenen met uiteenlopende problematiek zoals:

  • Spraak/taal problemen
  • Afwijkende mondgewoonten
  • Stemproblemen
  • Afasie
  • Dysartrie

Het zoeken en vinden van een passende oplossing voor problemen op het gebied van communicatie blijft een uitdaging. Juist die uitdaging maakt het werk als logopedist interessant, leuk en dankbaar. Ook de samenwerking met de ouders, verwijzers en/of school speelt een belangrijke rol om tot een goed resultaat te komen. Er is altijd ruimte voor overleg en advies want uw kind/u staat centraal.
De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Sabine Duijst is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en werkt mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF. Daarnaast is zij lid van het Intercollegiaal Overleg Groot Gooiland.

Sabine Duijst is allround opgeleid en heeft ruime ervaring. Ook volgt zij regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie.